Verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF voor OBS Giessen-Oudekerk.

GIESSEN-OUDEKERK – Op vrijdag 21 september 2018 reikte wethouder Jan de Groot van de gemeente Giessenlanden het verkeersveiligheidslabel uit aan OBS Giessen-Oudekerk aan de Oudkerkseweg in Giessenburg. Kinderen hadden voor deze speciale gelegenheid hun fiets versiert en waren maar al te trots op het behaalde label , want daar was hard voor geoefend tijdens de verkeerslessen.

SCHOOL op SEEF (www.schoolopseef.nl) is het regionale praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Giessenlanden meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio en 0 verkeersslachtoffers.

Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en gemeente Giessenlanden.

Dit valt mooi samen met de provinciale themaweek verkeersveiligheid. www.maakeenpuntvannul.nl.