Dordrecht is koplopergemeente 'Iedereen doet mee'Minister De Jonge bij een bezoek eerder dit jaar aan Philadelphia in Dordrecht

DORDRECHT – Vrijdag 15 juni 2018 – Dordrecht is één van de 25 koplopergemeenten in Nederland die zich actief inzetten voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet. Dordrecht is uitgekozen omdat de gemeente al heel actief is op dit gebied.

Gisteren gaf minister Hugo de Jonge in Utrecht de aftrap voor het programma ‘iedereen doet mee’, een actieplan voor overheid en bedrijfsleven om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Zij ondertekenden een manifest om hun inzet te bekrachtigen.

Wethouder Peter Heijkoop: “Meedoen staat bij ons voorop. Daar hoort ook bij dat iedereen zich vrij moet kunnen bewegen op straat en in gebouwen. We hebben daar veel aandacht voor. Zo letten we erop dat speelplekken en schoolgebouwen fysiek toegankelijk zijn voor alle kinderen en worden bouwplannen en openbare ruimte getoetst op fysieke toegankelijkheid. Ons beleid is erop gericht dat iedereen meedoet naar vermogen, zijn er participatieplekken en heeft de Sociale Dienst volop maatwerkvoorzieningen, waaronder beschermd wonen, bijzondere bijstand en woonvoorzieningen. Ook besteden we veel aandacht aan onze dienstverlening en toegankelijk taalgebruik.”

VN-verdrag Handicap
Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap ondertekend en is daarmee verplicht zich in te spannen voor een inclusieve samenleving: een samenleving zonder beperkingen voor mensen met een handicap.
De Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 25 gemeenten, waaronder Dordrecht, aangesteld die als koploper gaan functioneren. Dit doen zij door bijvoorbeeld personeel te trainen zich bewust te zijn van het belang van toegankelijkheid. Ook worden er zogenaamde ervaringsdeskundigen betrokken bij bouwplannen. De koplopergemeenten hebben ook een voorbeeldfunctie en zijn vraagbaak voor andere gemeenten.