Drechtstedenvandaag

De Crezéepolder is een buitendijks natuurgebied van 75 hectare groot aan de rivier de Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk.
Het gebied werd in het verleden door de Drechtsteden aangewezen als mogelijke locatie voor de Floriade 2012.
Toen duidelijk werd, dat de Floriade in Venlo werd georganiseerd, besloten beide gemeentes van de polder een zoetwatergetijdengebied te maken en werden twee openingen in de dijk gemaakt zodat het zoete rivierwater van de rivier de Noord met vloed naar binnen kon stromen.
De Crezéepolder is in 2017 voor het publiek geopend.
Door de terugkeer van eb en vloed zijn bijzondere planten en dieren, die door de aanleg van de Deltawerken uit het Nederlandse landschap waren verdwenen, teruggekeerd.
Hierbij is onder andere te denken aan vogels als de plevier, de bergeend en de lepelaar.
Andere zeldzame vogels die er voorkomen zijn de mongoolse pieper, zwartkopgors, zwarte ooievaar, buidelmees en de velduil.
Maar ook de waterpieper, ijsvogel, witgatje, watersnip, kemphaan, groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, purperreiger, zomertortel, rietgors, kleine karekiet, rietzanger, kluut, tureluur, kiekendiep, slechtvalk, gele kwikstaart, paapje, tapuit en de porseleinhoen komen in het gebied voor.
Jan Huijzer uit Dordrecht bezoekt regelmatig gebieden met vogels om die met zijn camera vast te leggen.
Hij bezocht afgelopen week ook de polder aan de Noord, waar hij de vogels in dit artikel op de gevoelige plaat wist vast te leggen.