Politie en handhaving beëindigen protestactie tegen kap van bomen in het Weizigtpark in Dordrecht

DORDRECHT – Op dinsdagavond 30 augustus 2022 worden er veel mensen verwacht bij de demonstratie tegen de bomenkap in het Weizigtpark. Nu de gemeente Dordrecht heeft laten weten dat ze de plannen doorzet en binnenkort wordt gestart met het kappen van 117 bomen, willen steeds meer mensen hun stem laten horen dat ze tegen de kap van de bomen zijn.

Ook al zijn er al meer dan 2.336 petitie ondertekeningen.

Mensen die vanavond ook aanwezig willen zijn , De demonstratie start vanavond om 19.30 uur, achter het centraal station bij de ingang van het Weizigtpark.

 

Natuurlijk Weizigt Facebook

 

Persbericht gemeente Dordrecht.

 

Herinrichting Weizigtpark gaat door

De geplande herinrichting van het Weizigtpark gaat door volgens het plan dat een jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Er komt een nieuwe grote fietsenstalling voor ruim 2000 fietsen aan de parkzijde, het park wordt in oude luister hersteld, met meer water, meer variatie in beplanting, er komen betere en voor een deel bredere paden en betere zichtlijnen, ook om het gevoel van veiligheid te vergroten. Het college van burgemeester en wethouders doet geen voorstel aan de gemeenteraad om de plannen aan te passen.

De afgelopen maanden is er discussie ontstaan over onderdelen van de plannen. Met name de kap van 117 bomen, waarvoor 145 nieuwe bomen terugkomen, heeft geleid tot protesten. Een online petitie om de bomen te behouden is inmiddels 2000 keer getekend. Het college wijst op de zorgvuldige besluitvorming in september 2021, toen de gemeenteraad unaniem instemde met het plan. Aan dat besluit is een jarenlange voorbereiding vooraf gegaan. Daarbij is ook uitgebreid met bewoners, bezoekers en andere belanghebbenden gesproken.

Breed gedragen

“Voor ons zijn er veel redenen om door te gaan met het plan”, zegt wethouder Rik van der Linden. ,,Er ligt een door de hele gemeenteraad gedragen besluit. De raad mag verwachten dat we dat uitvoeren. Bovendien vinden we het een heel goed ontwerp, waarin met alle belangen rekening is gehouden. Aan dat plan hebben veel mensen eerder een bijdrage hebben geleverd. En inmiddels zijn er ook contracten getekend, onder andere met NS en ProRail. Daar zijn miljoenenbedragen mee gemoeid, ook in de vorm van subsidie. Die kunnen we niet nu in de waagschaal stellen.”

Verbeteren

Het college van Dordrecht vindt het belangrijk om het plan in zijn geheel te bekijken. Zo gaat het onder meer om het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets, om het verbeteren van de sociale veiligheid in het park en om het verbeteren van de biodiversiteit: door meer variatie in beplanting neemt bijvoorbeeld ook het aantal soorten insecten toe. Ook wordt het park opgeknapt met onder meer een nieuwe waterpartij en een nieuwe voetgangersbrug. Andere bruggen worden opgeknapt.

Bomen

De kap van 117 bomen heeft verschillende redenen. Een deel van de bomen moet plaats maken voor de nieuwe fietsenstalling. Andere bomen staan te dicht langs de paden die verbreed worden. En er zijn veel bomen in matige tot slechte conditie, mede door jarenlange te hoge waterstanden en bezuinigingen op onderhoud. Het college wil nog wel bekijken of 20 bomen voorlopig te handhaven zijn, ook al is de kapvergunning al verleend. Daarnaast laat het college de komende tijd een extra onderzoek naar vleermuizen doen.