Start IkPas 40 dagen op 6 maart 2019
Doe mee!

Deelnemers fitter en bewuster

Op 6 maart 2019 start IkPas, de landelijke actie waarbij deelnemers even géén alcohol drinken. De gemeente Zwijndrecht vindt bewustwording van alcoholgebruik een belangrijk thema. Zij roept inwoners op de uitdaging aan te gaan en te ontdekken wat de positieve effecten zijn van 40 dagen geen alcohol.
IkPas doorbreekt gewoonte

Alcohol drinken is voor veel mensen normaal. IkPas zet mensen op een laagdrempelige manier aan het denken over hun eigen alcoholgebruik: hoeveel alcohol drink ik en wanneer? Wat levert het op om een maand te ‘passen’? En kan ik het zo lang volhouden zonder mijn biertje of glaasje wijn? Deelnemers krijgen inzicht in hun gewoontegedrag. Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers van IkPas uit 2018 direct na afloop, maar óók nog na een half jaar, aanzienlijk minder alcohol drinken. Men slaapt beter en voelt zich fitter. Driekwart van de deelnemers is zich bewuster geworden van de rol die alcohol in hun leven speelt.

Gezelligheid zonder alcohol
Ook wethouder Jolande de Witte (Gezondheid) doet mee aan de actie: “Regelmatig wijn of bier drinken is voor veel mensen een gewoonte geworden. Als gemeente geven we graag het goede voorbeeld en stimuleren wij een gezonde levensstijl van onze inwoners. We laten graag zien dat je het ook gezellig kunt hebben als er geen alcohol in het glas zit. Daarom doe ik mee met de actie IkPas. Ik hoop dat de actiemaand ertoe leidt dat we bewuster de keuze maken wel of geen alcohol te drinken.”

Aandacht voor verslavingspreventie
De gemeente Zwijndrecht vindt verslavingspreventie een belangrijk thema. Zo stimuleert de gemeente scholen om aandacht te besteden aan de risico’s van alcohol, tabak of drugs met het programma ‘De gezonde school en genotmiddelen’ (DGSG). Een brede aanpak die jongeren weerbaarder maakt op het gebied van deze verslavende middelen. Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) betrekt ouders ook bij deze voorlichting.

Aanmelden
De 40 dagen IkPas-actie loopt van woensdag 6 maart 2019 tot en met zondag 14 april 2019. IkPas is een actie waar iedereen van 18 jaar aan mee kan doen.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.ikpas.nl.
Zij krijgen een persoonlijk dashboard met een coach, tips en adviezen.

 

Bron: Gemeente Zwijndrecht