Participanten en statushouders ondertekenen plan van aanpak huisvesting, integratie en participatie in Papendrecht.

PAPENDRECHT – Op donderdag 8 maart 2018 werd er op het gemeentehuis van Papendrecht het integrale plan van aanpak en actieprogramma huisvesting, integratie en participatie ondertekend.
Ruim 50 nieuwe nederlanders mochten de verklaring ondertekenen.