Overtreden inrijverbod Blauwe brug in Zwijndrecht

Met het afronden van de werkzaamheden aan de Geerweg is het inrijverbod voor vrachtverkeer op de Blauwe brug bij de Burgemeester van ’t Hoffweg weer van kracht. Op aandringen van omwonenden is gevraagd om te handhaven op dit verbod. De afgelopen periode heeft Handhaving meerdere keren gecontroleerd op naleving hiervan. Helaas met resultaat, er zijn inmiddels 14 bekeuringen zijn uitgeschreven.

Handhaving bekeurt ter plekke de chauffeurs die het inrijverbod negeren. Er zijn inmiddels drie acties gehouden waarbij 14 vrachtwagenchauffeurs zijn bekeurd. De komende periode worden meer controles gehouden.

Routes vrachtverkeer
Er zijn twee routes om de industriegebieden De Geer en Groote Lindt te bereiken. De eerste bevindt zich bij de afrit H. I. Ambacht (A16) en loopt vervolgens via de Munnikensteeg, Geerweg en Lindtsedijk. De tweede route loopt via de H.A. Lorentzstraat, Burg. Doumaweg en Burg. van ’t Hoffweg. Het vrachtverkeer wordt vanuit de industriegebieden (de Geer en Groote Lindt) gestuurd via de Lindstedijk, Geerweg en Munnikensteeg naar de A16.

Achtergrondinformatie
In 2010 heeft de gemeente een vrachtwagenverbod bij de Blauwe brug in de Burgemeester van ’t Hoffweg ingesteld. Deze maatregel is op verzoek van bewoners ingesteld om de geluid- en stankoverlast in de omliggende wijken te beperken. Alleen het vrachtverkeer van de Lindtsedijk richting de rotonde Kort Ambachtlaan is verboden. Dit wordt met bebording aangegeven. De maatregelen dragen bij aan de beperking van het vrachtverkeer.

Bron: Gemeente Zwijndrecht