Jong en oud ontwerpen samen beweegroute De Staart.Dordrecht - Op vrijdag 4 oktober 2019 waren er op de Regenboogschool in de wijk De Staart in Dordrecht jong en oud samen gekomen om een beweegroute voor de wijk te ontwerpen. De route, een initiatief van het programma Doe ff Gezond en de opgave Groenblauwe Stad prikkelt de wijkbewoners om meer te bewegen en de natuur te beleven. De route verbindt de Regenboogschool Volkerakweg met De Merwelanden. Aan creativiteit geen gebrek, zowel bij de jonge als de oudere kunstenaars. Samen tekenden zij dieren die voorkomen in De Staart en Biesbosch. Kinderen ontdekten ter plekke, dat er heel veel dieren in hun omgeving wonen die zij helemaal niet kennen zoals de boommarter en de visarend. Een goede reden om meer naar buiten te gaan! De Staart is een mooie groene wijk met veel mogelijkheden om buiten te spelen. Uit onderzoek blijkt echter dat, net zoals in andere wijken, kinderen te weinig buiten spelen. Wijkmanager Wilma Wubben: "De uitdaging is om kinderen te verleiden meer buiten te spelen. We zijn met verschillende initiatieven bezig. De beweegroute past daar heel goed in. En het mooie is dat ook ouderen uitgedaagd worden om meer buiten te zijn. De Regenboogschool en De Merwelanden werken al een aantal jaren nauw samen en de beweegroute verbindt jong en oud op een prachtige manier." Een Kidsbeweegroute is een wandelroute van ruim een kilometer met aansprekende borden met tekeningen, educatieve weetjes en beweegopdrachten. Het realiseren van de route in de Staart wordt gefaciliteerd door Kidsbeweegroute, de GGD Zuid-Holland Zuid en gemeente Dordrecht. Magda Mali van Kidsbeweegroute: "Het doel van een beweegroute is levendigheid in de wijk en prikkelen tot bewegen. In De Staart vind ik de samenwerking tussen jong en oud bij het ontwerpen heel mooi. Daar komt vast iets goeds uit, zeker met het dierenthema dat voor de bewegwijzering is gekozen, geïnspireerd op De Biesbosch in de 'achtertuin'." Het programma Doe ff Gezond in Dordrecht stimuleert een gezonde en actieve leef

Dordrecht –  Op vrijdag 4 oktober 2019 waren er op de Regenboogschool in de wijk De Staart in Dordrecht jong en oud samen gekomen om een beweegroute voor de wijk te ontwerpen.
De route, een initiatief van het programma Doe ff Gezond en de opgave Groenblauwe Stad prikkelt de wijkbewoners om meer te bewegen en de natuur te beleven.
De route verbindt de Regenboogschool Volkerakweg met De Merwelanden.
Aan creativiteit geen gebrek, zowel bij de jonge als de oudere kunstenaars.
Samen tekenden zij dieren die voorkomen in De Staart en Biesbosch. Kinderen ontdekten ter plekke, dat er heel veel dieren in hun omgeving wonen die zij helemaal niet kennen zoals de boommarter en de visarend. Een goede reden om meer naar buiten te gaan!

De Staart is een mooie groene wijk met veel mogelijkheden om buiten te spelen. Uit onderzoek blijkt echter dat, net zoals in andere wijken, kinderen te weinig buiten spelen. Wijkmanager Wilma Wubben: “De uitdaging is om kinderen te verleiden meer buiten te spelen. We zijn met verschillende initiatieven bezig. De beweegroute past daar heel goed in. En het mooie is dat ook ouderen uitgedaagd worden om meer buiten te zijn. De Regenboogschool en De Merwelanden werken al een aantal jaren nauw samen en de beweegroute verbindt jong en oud op een prachtige manier.”

Een Kidsbeweegroute is een wandelroute van ruim een kilometer met aansprekende borden met tekeningen, educatieve weetjes en beweegopdrachten. Het realiseren van de route in de Staart wordt gefaciliteerd door Kidsbeweegroute, de GGD Zuid-Holland Zuid en gemeente Dordrecht. Magda Mali van Kidsbeweegroute: “Het doel van een beweegroute is levendigheid in de wijk en prikkelen tot bewegen. In De Staart vind ik de samenwerking tussen jong en oud bij het ontwerpen heel mooi. Daar komt vast iets goeds uit, zeker met het dierenthema dat voor de bewegwijzering is gekozen, geïnspireerd op De Biesbosch in de ‘achtertuin’.”

Het programma Doe ff Gezond in Dordrecht stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van
0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Doe ff Gezond is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

De opgave Groenblauwe Stad is een van de negen opgaves van de gemeente Dordrecht. De opgave Groenblauwe Stad werkt aan het klimaatbestendig maken van Dordrecht met behulp van groen (natuur) en blauw (water). Daarbij ligt de focus op drie hoofdpijlers: klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving.

Meer informatie over de Kidsbeweegroute:
www.kidsbeweegroute.nl