Intentieverklaring voor herontwikkeling Loveld-terrein

De gemeente Zwijndrecht en Deen Shipping BV hebben een intentieverklaring getekend voor een nieuwe invulling van het voormalige Schokbeton/Loveld-terrein in Zwijndrecht.
De gemeente is eigenaar van de gronden aan de Lindtsedijk en heeft de ambitie dit gebied te herontwikkelen tot een watergebonden bedrijventerrein met ruimte voor maritieme bedrijvigheid.
De Zwijndrechtse binnenvaartondernemer Gerard Deen van Deen Shipping BV heeft aangegeven potentie in de gronden te zien en wil het gebied invullen met een cluster van bedrijven.
De komende maanden werken beide partijen een haalbaarheidsstudie verder uit.

Het terrein kwam braak te liggen na het faillissement van Loveld/Schokbeton in 2016. Wethouder Tycho Jansen (Economie) is blij dat er nu weer concreet zicht is op een passende invulling van het gebied, maar benadrukt dat de gemeente voor de herontwikkeling niet over één nacht ijs gaat. “Het heeft even geduurd en er zijn verschillende plannen voor de invulling van het gebied aan de gemeente aangeboden.

Het is natuurlijk een unieke en zeer strategisch gelegen locatie. Daarnaast is het een locatie met een bijzondere historie. Al die elementen zijn meegewogen in de beoordeling van alle plannen.
In het plan van Deen Shipping komen die uitgangspunten samen. Zo is er ruimte voor watergebonden gebruik en maritieme maakindustrie, waar laag tot hoogopgeleid personeel op locatie aan het werk gaat.

De bedrijven die Deen in dit plan samenbrengt, slaan tevens een verbinding tussen de maritieme bedrijvigheid en het lokaal en regionaal onderwijs, gericht op innovatie en ontwikkeling. We willen een herontwikkeling die recht doet aan het maritieme karakter van onze regio en Zwijndrecht, als thuishaven van de binnenvaart, in het bijzonder.”

Gerard Deen maakte al snel de koppeling met zijn netwerk als ‘havenman’ en de visie van de gemeente op het terrein. De mogelijkheid om synergie te creëren door de mooie bedrijven aan elkaar te koppelen en zo het terrein en de havens weer nieuw leven in te blazen, vindt hij dan ook een welkome uitdaging.
Om dit te realiseren zijn er diverse gegadigden, maar bedrijven die zich kunnen vinden in de visie op het terrein en op zoek zijn naar een mooie plek kunnen zich altijd melden bij Deen Shipping.

Wethouder Jansen heeft veel vertrouwen in de uitkomsten van het vervolgtraject:
“In dit plan werken lokale ondernemers en voor Zwijndrecht nieuwe ondernemers samen.
Wat begon met het lef van Gerard Deen om een eerste stap te zetten, wordt werkelijkheid door de kracht van samenwerking tussen ondernemers en de gemeente.
Zo worden nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en worden Zwijndrecht en Groote Lindt krachtig versterkt.”


Bron: Gemeente Zwijndrecht