Drechtsteden Winter Spelen gaan niet door wegens te weinig animo

De Drechtsteden Winter Spelen op 18 maart gaan niet door.
De organisator, het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis, heeft in goed overleg met het ziekenhuis en de Sportboulevard Dordrecht besloten om het ijsevenement met de ondertitel ‘Schaatsen voor het leven’ te annuleren. Ondanks veel inspanningen is er helaas geen zicht op dat het aantal deelnemers van enkele honderden waarop werd gehoopt zelfs maar bij benadering gehaald wordt.

De bedoeling was dat op maandagavond 18 maart schaatsliefhebbers in een winterse sfeer hun rondes zouden maken op de Dordtse ijsbaan, om geld in te zamelen voor een goed doel: het verbeteren van de zorg aan longpatiënten rondom longoperaties in het tegenovergelegen ziekenhuis. Dankzij een speciaal herstelprogramma hoeven patiënten naar verwachting minder lang in het ziekenhuis te blijven en kunnen ze sneller en in betere conditie naar huis.

Het evenement werd eind 2018 al eens verplaatst, omdat ook aan het begin van de winter het aantal inschrijvingen tegenviel. “Toen werd gedacht dat dit door het lang aanhoudende zachte weer kwam”, verduidelijkt voorzitter Marc ter Haar van het Vriendenfonds. “Nu bleek opnieuw dat zich onvoldoende deelnemers meldden. We weten niet precies waarom, want er was veel bijval en volop media-aandacht.”

Het bestuur besloot dat het verstandiger was om tijdig te annuleren, om de sponsorende partijen en vrijwilligers zekerheid te bieden en de kosten voor iedereen tot het minimum te beperken. Ter Haar: “Het doel van het Vriendenfonds is immers om zo veel mogelijk geld naar patiëntenwelzijn en wetenschappelijk onderzoek in het Albert Schweitzer ziekenhuis te laten vloeien.” Hij verzekert dat het pas aangetreden nieuwe bestuur de komende jaren veel initiatieven gaat ontplooien om geld in te zamelen bij bedrijven, particuliere donateurs en evenementen die een goed doel zoeken voor hun opbrengst.

Van de relatief nieuwe pijler die de zogeheten ‘Bedrijfsvrienden’ vormen, verwacht Ter Haar veel. “Elk bedrijf kan zich voor een vast bedrag een of meer jaren als sponsor verbinden aan het ziekenhuis, in ruil voor naamsbekendheid en een pakket aantrekkelijke tegenprestaties. Het bedrijf straalt hiermee uit dat het zich verbindt aan warme, patiëntvriendelijke zorg en aan wetenschappelijk onderbouwde zorgvernieuwing in de eigen regio.”

Het bestuur zal zich inspannen om het project voor de longpatiënten alsnog te financieren vanuit het gewone budget van de Vrienden. “Het is te mooi om het niet te ondersteunen”, zegt Ter Haar. “Elk jaar wordt bij ruim 13.000 Nederlanders longkanker vastgesteld. Longchirurg dr. Erik von Meyenfeldt en zijn team gaan in onze eigen regio elke dag opnieuw de strijd aan tegen deze vreselijke ziekte. Zij hebben onze steun bij hun veelbelovende zorgvernieuwing hard nodig.”

Wat het Vriendenfonds allemaal doet en hoe het gesteund kan worden, is te lezen op www.aszvrienden.nl.

Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis