Dordrecht pakt inbrekers harder aan

Burgemeester Wouter Kolff stelt een re-integratie officier aan die langdurige begeleiding van vrijkomende gedetineerden mogelijk maakt om herhaling (recidive) van high impact crimes te voorkomen. Deze officier komt in dienst van de gemeente en krijgt de taak om samen met de politie en reclassering toe te zien op naleving van de opgelegde voorwaarden en de vrijgekomen ex-gedetineerden perspectief te bieden op werk of onderwijs en wonen.

Sinds een aantal jaar werkt de gemeente samen met partners actief aan coaching en begeleiding van criminele jongeren om hun leven weer op de rit te krijgen en ze te begeleiden naar werk of (terug) naar school. Deze aanpak is niet zonder succes. Maar tegelijkertijd is er behoefte om de aanpak aan te scherpen en de werkwijze te verbeteren.

Leven op de rit
De re-integratie officier gaat regie pakken in complexe gevallen. Ex-gedetineerden die worstelen met problemen op het gebied van huisvesting of werk, kampen met schulden of een verslaving en worden daardoor belemmerd om hun leven weer op de rit te krijgen. De officier wordt verantwoordelijk voor een totaalaanpak van de problemen om het terugvallen in oude criminele gewoonten tegen te gaan. De begeleiding start al tijdens de detentie om de overgang tussen binnen en buiten kleiner te maken.

Herhaling voorkomen
Burgemeester Wouter Kolff: “In eerste instantie richt de re-integratie officier zich op daders van high impact crimes zoals overvallen, straatroven en inbraak. Deze vorm van criminaliteit richt veel emotionele schade aan. Met deze nieuwe aanpak willen we echt het verschil gaan maken. Meer dan de helft van deze jongeren valt terug in crimineel gedrag en dat is een hoge score. Mede vanwege de grote impact van de delicten, de veiligheid in onze stad en de ontwikkeling van de (ex)gedetineerden zelf, willen we deze herhaling voorkomen.”

Aanjager
De officier heeft overzicht, herkent belemmerende factoren en weet deze weg te nemen en zet waar nodig versneld doorbraken in gang om echt het verschil te gaan maken. Kolff: “Het is een aanjager en een zeer goede verbinder die professionals en partners in de stad weet te vinden en verbinden om de ex-gedetineerden snel verder te helpen.”
De re-integratie officier werkt in opdracht van de burgemeester en wordt ondersteund door diverse partners zoals het Openbaar Ministerie, penitentiaire inrichting, politie, Veiligheidshuis, Sociale Dienst Drechtsteden en Reclassering Nederland. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid coördineert en financiert deze pilot.
Burgemeester Kolff is door het ministerie gevraagd als landelijk boegbeeld van de re-integratie officier.

De pilot duurt tot het einde van dit jaar.

 

Bron: Gemeente Dordrecht