warmteleiding werkzaamheden in volle gang van de Leeuwstraat naar de Blaauwweg in Dordrecht.DORDRECHT - Van 5 februari tot en met eind mei 2018 legt HVC een warmteleiding aan van de Leeuwstraat naar de Blaauwweg. Het tracé wordt aangelegd: vanaf het bestaand tracé in de Orionstraat naar de Leeuwstraat van de Leeuwstraat onder de Zuidendijk naar het kruispunt Minnaertweg – De Jagerweg van De Jagerweg naar de Blaauwweg, waar drie flats van Trivire worden aangesloten op het warmtenet Dordrecht. De werkzaamheden kunnen uitlopen in geval er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen. Soorten werkzaamheden Open ontgraving in de De Jagerweg en de Blaauwweg: De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd. Een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling) in de Leeuwstraat: er komt een boorinstallatie te staan bij de kruising Minnaertweg – De Jagerweg (intredepunt). Daarmee wordt een schacht geboord naar de Leeuwstraat ter hoogte van het Regulushof. In de groenstrook langs de Leeuwstraat worden de leidingen klaargelegd en aan elkaar gelast. Daarna worden de leidingen in de schacht ingetrokken naar het intredepunt. Een persboring onder de Leeuwstraat ter hoogte van het Regulushof. Er komt een opslagterrein aan de Blaauwweg. De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten. Verkeersmaatregelen Voor de open ontgraving wordt de Jagerweg in fases afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (en fietsverkeer). Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. De omleidingen worden op www.warmtenetdordrecht.nl en via de digitale nieuwsbrief aangekondigd; zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten. Voor de HDD-boring wordt de Minnaertweg ter hoogte van de kruising met de Jagerweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Leeuwstraat blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

DORDRECHT – Van 5 februari tot en met eind mei 2018 legt HVC een warmteleiding aan van de Leeuwstraat naar de Blaauwweg.
Het tracé wordt aangelegd:
vanaf het bestaand tracé  in de Orionstraat naar de Leeuwstraat
van de Leeuwstraat onder de Zuidendijk naar het kruispunt Minnaertweg – De Jagerweg
van De Jagerweg naar de Blaauwweg, waar drie flats van Trivire worden aangesloten op het warmtenet Dordrecht.
De werkzaamheden kunnen uitlopen in geval er zich  onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen.
Soorten werkzaamheden
Open ontgraving in de De Jagerweg en de Blaauwweg: De bestrating en/of groen wordt opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven waarin de warmteleidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt en de bestrating/beplanting hersteld. De open ontgraving wordt in fases uitgevoerd.
Een HDD-boring (Horizontal Directional Drilling) in de Leeuwstraat: er komt een boorinstallatie te staan bij de kruising Minnaertweg – De Jagerweg (intredepunt). Daarmee wordt een schacht geboord naar de Leeuwstraat ter hoogte van het Regulushof. In de groenstrook langs de Leeuwstraat worden de leidingen klaargelegd en aan elkaar gelast. Daarna worden de leidingen in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.
Een persboring onder de Leeuwstraat ter hoogte van het Regulushof.
Er komt een opslagterrein aan de Blaauwweg. De opslag- en werkterreinen worden met hekwerk afgesloten.
Verkeersmaatregelen
Voor de open ontgraving wordt de Jagerweg in fases afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (en fietsverkeer). Per fase wordt een omleiding ingesteld die vooraf met borden wordt aangegeven. De omleidingen worden op www.warmtenetdordrecht.nl en via de digitale nieuwsbrief aangekondigd;
zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle hulpdiensten.
Voor de HDD-boring wordt de Minnaertweg ter hoogte van de kruising met de Jagerweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Leeuwstraat blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.
De omleidingen van de busdiensten staan op www.arriva.nl.