Overdracht altaarpanelen Sint Elisabethvloed Grote Kerk DordrechtOverdracht altaarstuk Elisabethsvloed in Grote Kerk DORDRECHT - Op zaterdag 9 maart 2018 vond de overdracht plaats van het drieluik van de Sint Elisabethvloed in de Grote Kerk van Dordrecht. Het was bijna 600 jaar geleden, dat het beroemde altaarstuk, dat de Elisabethsvloed uitbeeldt, weer te bezichtigen was in de Grote Kerk. Met de overdracht bood De Vereniging Vrienden van de Grote Kerk een replica van het altaarstuk met de beroemde Elisabethsvloed-panelen aan het kerkbestuur aan. Dr. Paul Visser, verbonden aan de TU Delft, gaf een presentatie over de dijkdoorbraken en overstromingen van de vloed en de gevolgen voor de omgeving. Dr. Hanneke van Asperen, werkzaam aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, lichtte de schilderijen toe en legde de belangrijke rol van de stad Dordrecht in de nasleep van de vloed uit. Stadsorganist Cor Ardesch gaf zijn bijdrage op de feestelijke gebeurtenis met zijn orgelspel. In de nacht van 19 november 1421, bijna 600 jaar geleden, lag de zeespiegel een stuk lager dan vandaag. Desondanks bezweken Hollands dijken onder een zware noordwesterwind. Grote delen van Holland overstroomden; 23 dorpen ‘verdronken’ en meer dan 2000 mensen vonden de dood. Dordrecht, in het hart van het getroffen gebied, bleef droog. Deze ramp werd vernoemd naar Sint Elisabeth, omdat 19 november de naamdag is Elisabeth van Hongarije, een populaire heilige in die tijd. De nabestaanden van het verdronken dorp Wieldrecht lieten ter herinnering aan deze ramp een altaarstuk maken, dat in de Grote Kerk van Dordrecht werd geplaatst. Op het rechterpaneel werd de dijkdoorbraak afgebeeld, links zag men het veilige Dordrecht. Tot 1572 waren de panelen in de Grote Kerk van Dordrecht te zien. Ten gevolge van de reformatie moesten de panelen verhuizen en kwamen ze terecht in het voormalig Augustijnenklooster (nu het Hof van Nederland). Hier bleven ze hangen tot ze in 1801 verkocht werden. Het middenpaneel was inmiddels verdwenen. In 1933 werden de buitenpanelen, die het v

DORDRECHT – Op zaterdag 9 maart 2019 vond de overdracht plaats van het drieluik van de Sint Elisabethvloed in de Grote Kerk van Dordrecht.
Het was bijna 600 jaar geleden, dat het beroemde altaarstuk, dat de Elisabethsvloed uitbeeldt, weer te bezichtigen was in de Grote Kerk.

Met de overdracht bood De Vereniging Vrienden van de Grote Kerk een replica van het altaarstuk met de beroemde Elisabethsvloed-panelen aan het kerkbestuur aan.

Presentatie
Dr. Paul Visser, verbonden aan de TU Delft, gaf een presentatie over de dijkdoorbraken en overstromingen van de vloed en de gevolgen voor de omgeving.

Dr. Hanneke van Asperen, werkzaam aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, lichtte de schilderijen toe en legde de belangrijke rol van de stad Dordrecht in de nasleep van de vloed uit.

Stadsorganist Cor Ardesch gaf zijn bijdrage op de feestelijke gebeurtenis met zijn orgelspel.

Sint Elisabethvloed
In de nacht van 19 november 1421, bijna 600 jaar geleden, lag de zeespiegel een stuk lager dan vandaag. Desondanks bezweken Hollands dijken onder een zware noordwesterwind. Grote delen van Holland overstroomden; 23 dorpen ‘verdronken’ en meer dan 2000 mensen vonden de dood. Dordrecht, in het hart van het getroffen gebied, bleef droog.
Deze ramp werd vernoemd naar Sint Elisabeth, omdat 19 november de naamdag is Elisabeth van Hongarije, een populaire heilige in die tijd.

De nabestaanden van het verdronken dorp Wieldrecht lieten ter herinnering aan deze ramp een altaarstuk maken, dat in de Grote Kerk van Dordrecht werd geplaatst.
Op het rechterpaneel werd de dijkdoorbraak afgebeeld, links zag men het veilige Dordrecht.

Tot 1572 waren de panelen in de Grote Kerk van Dordrecht te zien.

Ten gevolge van de reformatie moesten de panelen verhuizen en kwamen ze terecht in het voormalig Augustijnenklooster (nu het Hof van Nederland). Hier bleven ze hangen tot ze in 1801 verkocht werden. Het middenpaneel was inmiddels verdwenen.
In 1933 werden de buitenpanelen, die het verhaal van één van Nederlands meest ingrijpende overstromingen vertellen, aangekocht door het Rijksmuseum van Amsterdam.