Prinses Beatrix onthult standbeeld Willem van Oranje

DORDRECHT – Vanaf maandag 2 september 2019 worden in de hal van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard 300, elf plannen voor de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht getoond.

Een groep studenten van de TU Delft heeft deze ontwerpen voor hun studie gemaakt. De studenten hebben zich gebogen over de vraag van beide gemeenten om met een prikkelende visie te komen voor de Spoorzone. De ontwerpen zijn op foamborden geprint en zijn 6 weken lang te zien voor het publiek.

Verschillende rollen
De uitdaging voor de studenten zat in het kijken vanuit verschillende rollen; van landschapsarchitect en vastgoedontwikkelaar tot bestuurder van een gemeente. Daarbij moesten zij een visie ontwikkelen die recht doet aan de bewoners in een duurzame toekomst. De elf getoonde projecten worden niet uitgevoerd, maar dienen als inspiratie.

Gebied
De Spoorzone Dordrecht Zwijndrecht is een gebied van 7,5 kilometer dat loopt van Zwijndrecht tot Dordrecht Zuid. In de komende jaren moet een groot gedeelte van de woningbouwopgave van de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland in dit gebied gerealiseerd gaan worden. Daarnaast wordt ingezet op groei van het aantal banen en de bedrijvigheid. Om de beoogde groei van zowel woningen als arbeidsplaatsen te realiseren, is verbetering van de bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Daar hoort minder autogebruik, slimme mobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer bij.

Tips
Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers reageren op de ontwerpen via het mailadres: spoorzone@dordrecht.nl

Meer informatie over de Spoorzone staat op www.dordrecht.nl/spoorzone

 

Bron: Gemeente Dordrecht