Herdenking Eerste Vrije Staten vergadering uit 1572Herdenking Eerste Vrije Staten vergadering uit 1572 DORDRECHT - Op vrijdag 19 juli 2019 werd op het Hof van Nederland de Eerste Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572 herdacht. Bij de plechtigheid spraken verschillende personen, waaronder burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, burgemeester Jos Wienen van Haarlem en Sander Terphuis, lid van de Tweede Kamer. Aanvankelijk zou schrijver Özcan Akyol spreken bij de herdenking, maar heeft geannuleerd wegens een onverwachte medische ingreep. Alle sprekers spraken over vrijheid. Het hebben, verliezen of verkrijgen daarvan. Zowel voor als na de herdenking waren er verschillende feestelijke gebeurtenissen in de Kloostertuin. De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), toen Nederland overheerst werd door Spanje. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 Hollandse steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en geld krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland, een hoge bestuursfunctie. Het was een belangrijke eerste stap naar een onafhankelijke republiek, een vroege voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, een eerste aanzet tot een land van vrijheid en tolerantie. Deze digitale foto blijft eigendom van FOTOPERSBURO BUSINK. Wij hanteren de voorwaarden van het N.V.F. en N.V.J. Gebruik van deze foto impliceert dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden bij publicatie. EB/ETIENNE BUSINK
DORDRECHT – Op vrijdag 19 juli 2019 werd op het Hof van Nederland de Eerste Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572 herdacht.
Bij de plechtigheid spraken verschillende personen, waaronder burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, burgemeester Jos Wienen van Haarlem en Sander Terphuis, lid van de Tweede Kamer.
Aanvankelijk zou schrijver Özcan Akyol spreken bij de herdenking, maar heeft geannuleerd wegens een onverwachte medische ingreep.
Alle sprekers spraken over vrijheid. Het hebben, verliezen of verkrijgen daarvan.
Zowel voor als na de herdenking waren er verschillende feestelijke gebeurtenissen in de Kloostertuin.
De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), toen Nederland overheerst werd door Spanje. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 Hollandse steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en geld krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland, een hoge bestuursfunctie. Het was een belangrijke eerste stap naar een onafhankelijke republiek, een vroege voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, een eerste aanzet tot een land van vrijheid en tolerantie.