Gezamenlijke duikoefening van de brandweer Dordrecht met post Leerpark en post Noordendijk