Dordrecht pakt inbrekers harder aan

Dordtse weggebruikers kunnen de plekken die zij verkeersonveilig vinden, melden op www.dordrecht.nl/top20.

Dat kan tot en met 24 februari 2019. Eerder is al een Top 20 opgesteld op basis van ongevalscijfers. Deze gaat samen met de lijst met plekken die Dordtenaren aandragen naar de gemeenteraad. Die stelt de definitieve Top 20 verkeersonveilige plekken vast en bepaalt welke plekken de komende tijd aangepakt worden.

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor het college van b&w. In het coalitieakkoord is afgesproken om een Top 20 van verkeersonveilige plekken op te stellen, en een eerste start te maken met het veiliger maken van die plekken. Het is belangrijk daar de ervaringen van Dordtse verkeersdeelnemers bij te betrekken.

Cijfers en beleving
De eerste stap was het opstellen van een Top 20 op basis van cijfers. Daarvoor zijn ongevallencijfers in de periode 2014 tot en met september 2018 geanalyseerd en gewogen. Ongevallen met gewonden of tussen snel en langzaam verkeer wegen bijvoorbeeld zwaarder dan alleen blikschade.
Maar ook als op een plek weinig ongevallen gebeuren, kan die toch als verkeersonveilig worden ervaren. Daarvoor is de informatie van Dordtenaren heel belangrijk. Zij nemen als voetganger, (brom)fietser of automobilist dagelijks deel aan het verkeer.

Op de kaart
Dordtenaren kunnen daarom tot en met zondag 24 februari verkeersonveilige plekken op de kaart prikken via www.dordrecht.nl/Top20. Ook stellen we een aantal vragen over de plek die wordt aangedragen. Het is niet nodig om naam en emailadres achter te laten. Er zit geen limiet aan het aantal plekken dat kan worden aangewezen. Daarmee is de drempel om plekken door te geven zo laag mogelijk.

Benieuwd
Wethouder Rik van der Linden: “Natuurlijk kunnen we niet al de gemelde plekken aanpakken. Het is geen wedstrijd; het is niet zo dat de meest genoemde plek automatisch in de definitieve Top20 komt of als eerste aangepakt wordt. Wel gaan we sowieso de situatie van alle genoemde plekken bekijken. Ik ben heel benieuwd welke plekken Dordtenaren aandragen. Dat is een zeer waardevolle aanvulling op de Top20 op basis van cijfers. Dus vind je iets van een verkeerssituatie in Dordrecht? Geef het dan aan ons door!”

Meer informatie is te vinden op: www.dordrecht.nl/veiligverkeer

Bron: Gemeente Dordrecht