Auto verwoest door brand aan het Van Limburg Stirumplantsoen in Dordrecht