Auto verwoest door brand aan het Van Bosseplantsoen in Dordrecht.

jan 2, 2021