Auto verwoest door brand aan het Van Bosseplantsoen in Dordrecht.